JUDr. JELA MIKUŠKOVÁ

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Bzovícka 24, 851 07 Bratislava


judr.mikuskova@gmail.com

+421 903 478 682

Vahy

Advokátska kancelária dlhodobo poskytuje svoje služby viacerým významným spoločnostiam.

Poskytujeme právne služby najmä v oblasti obchodného práva, korporátneho práva, realitného práva, občianskeho práva a pracovného práva. Taktiež poskytujeme registráciu v RPVS a ÚVO.