JUDr. Jela Mikušková ukončila právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. Svoju samostatnú prax začala ako komerčný právnik v roku 1991 a advokátsku činnosť vykonáva od roku 2004. V zozname advokátov je registrovaná pod číslom SAK 2232.

Naša advokátska kancelária s 20ročnou praxou poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti:

V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame právne zastúpenie pred súdmi a štátnymi orgánmi. Ďalej poskytujeme právne poradenstvo a mimosúdne riešenie sporov.